Woonconsument optimistischer over 2010

Home » Woonnieuws » Woonconsument optimistischer over 2010
Vorig jaar dacht tweederde (67%) van de consumenten dat de prijzen van koopwoningen zouden dalen. Nu denkt bijna tweederde (64%) dat de prijzen van koopwoningen volgend jaar gelijk blijven of zelfs zullen stijgen.

Dit blijkt uit het jaarlijks onderzoek dat in opdracht van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) door Maurice de Hond (Peil.nl) wordt uitgevoerd naar de stemming van woonconsumenten over de woningmarkt.

Ongeveer 35% van de huishoudens verwacht niet te worden getroffen door de recessie. Vorig jaar was dat nog 12% van de ondervraagden.

Daarentegen verwacht 60% van de ondervraagden dat in de komende paar jaar veel woningen gedwongen moeten worden verkocht. Dat is twee keer meer dan een jaar geleden (30%). Kennelijk verwacht men dat een recessie eerder anderen treft dan hen zelf.

Verhuisintentie

Het aantal huishoudens dat van plan is in de komende 12 maanden binnen Nederland te verhuizen, is ten opzichte van vorig jaar gelijk gebleven (19%).

Onder degenen die nu in een koopwoning wonen, is de verhuisintentie toegenomen, terwijl dat bij degenen die nu in een huurwoning wonen iets is gedaald. Daarbij valt wel op, dat bij de verhuisgeneigden nu 40% de voorkeur heeft voor een koopwoning. Vorig jaar was dat nog 28%.

Deze toename is volledig toe te schrijven aan degenen die nu in een huurwoning wonen en een verhuisintentie hebben. Zij denken blijkbaar in de huidige woningmarkt meer kans te hebben om hun koopwens te kunnen realiseren.

Onzekerheid hypotheekrenteaftrek

Het niet willen kopen van een woning daarentegen wordt meer dan vorig jaar beargumenteerd met de onzekerheid
rond het voortbestaan van de hypotheekrenteaftrek.

Vorig jaar gaf 28% van de ondervraagden deze reden aan. Dit jaar wordt de onzekerheid over het voortbestaan van de hypotheekrenteaftrek hiervoor door 40% als reden opgevoerd.


Optimistischer

"De woonconsument lijkt op basis van dit onderzoek optimistischer over de ontwikkeling van de koopwoningmarkt dan vorig jaar rond deze tijd", stelt Karel Schiffer, algemeen directeur van de Nationale Hypotheek Garantie. "Dit spoort met het beeld dat de koopwoningmarkt zich in de afgelopen maanden langzaam lijkt te herstellen, met name in het segment van de starters."

Bron: Vereniging Eigen Huis, 8 december 2009